Bajkał

bajkal

Cele podróży: samotne przepłynięcie kajakiem jeziora Bajkał wzdłuż północno –zachodniego

wybrzeża, dotarcie do źródeł Leny – trzeciej co do wielkości rzeki Rosji

Termin podróży: od 02-07-2002 do 04-08-2002

Środek transportu: kajak morski typu SKORPION

Dystans przebyty: około 800 km

Bagaż: kajak+wyposażenie – 56 kg

Sponsorzy: HANORD (Gdańsk) – producent kajaków

Firmy przychylne przedsięwzięciu:
PACIFIC TRADE & SERVICE – zaopatrzenie statków
Foto Best, Agfa Image Center